Blog - Toegewijde zorg is betere zorg: nieuwe afspraakmogelijkheden 2021

De laatste jaren is zowel de homeopathie als de reguliere geneeskunde sterk geëvolueerd en gedigitaliseerd. Dit betekent dat er technisch gezien veel meer tegelijk kan gebeuren. Ik heb echter ondervonden dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg, en in het bijzonder van de homeopathische behandelingen. Daarnaast hebben meer en meer mensen last van chronische spanningen, pijn en vermoeidheid.

Om naast de acute en reguliere zorg ook aan de complexiteit van deze problematiek tegemoet te kunnen komen ziet de online agenda er vanaf 2021 anders uit:

U kunt drie soorten afspraken maken naargelang uw behoefte:

20 minuten: acute consultaties kinderen en volwassenen, klassiek en homeopathisch, reguliere zorg zoals bloedonderzoek, voorschriften , doorverwijzingen, administratieve consulten. Tijdens deze consulten is er onvoldoende tijd voor meerdere klachten of uitgebreid overleg.

40 minuten: diepgaande homeopathische consultaties kinderen en volwassenen, meerdere opgespaarde klachten, combinatie reguliere en homeopathische zorg, dieper ingaan op bepaalde klachten of uitgebreid overleg. Onderzoeken voor levensverzekering en preoperatieve onderzoeken.

50 minuten: medische counseling bij hardnekkige en aanslepende klachten, diepgaand (luister)gesprek over een kwestie die een grote impact heeft op uw gezondheid. Coaching van zelfzorg. Tijdens deze consultaties wordt geen reguliere zorg (voorschriften, invullen van documenten, doorverwijzingen) gecombineerd

De kostprijs bedraagt respectievelijk 40, 60 en 75€ waarvan u de gebruikelijke terugbetaling van een huisartsenconsultatie ontvangt, ongeacht de duur.

Gelieve bij het maken van uw afspraak online de juiste keuze te maken of deze telefonisch door te geven aan de secretaresse. Mocht u toch een verkeerde keuze hebben gemaakt, gelieve dit dan te melden bij het begin van de consultatie, zodat ik er nog rekening mee kan houden in de mate van het mogelijke.

Dr. Tine Palet, Sint Rochusstraat 42, 2100 Deurne