Blog - CORONAVIRUS

12+: U dient steeds een mondmasker bij zich te hebben én te dragen van bij het binnenkomen tot bij het verlaten van de wachtzaal en de praktijkruimte. Naargelang de omstandigheden kan in sommige gevallen een uitzondering worden gemaakt op voorwaarde dat de afstandsregels strikt kunnen worden nageleefd.

TESTEN? In vele situaties is het mogelijk om in mijn eigen praktijk staalafnames met een neuskeelwisser te doen. Dit gebeurt na telefonische triage op afspraak en in een aparte ruimte. HET RESULTAAT mag u verwachten binnen 48-72u.

Asymptomatische personen kunnen getest worden in het testdorp (met een e-form van de huisarts of een scancode van de contacttracing).  Je moet je eerst online registreren via testcovid.be. Je kan je niet ter plaatse registreren.

Symptomatische én asymptomatische personen kunnen getest worden in het CAO (coronacentrum Antwerpen oost) na doorverwijzing door de huisarts met een e form.

Nieuwe regels!!! Wie in quarantaine moet na een risicocontact/reis kan pas een test ondergaan op DAG 5 na de laatste blootstelling. ALS HET RESULTAAT VAN DEZE TEST NEGATIEF IS KAN DE QUARANTAINE VERBROKEN WORDEN NA 7 DAGEN. BIJ EEN POSITIEF RESULTAAT MOET MEN NOG 7 DAGEN IN QUARANTAINE EN OPNIEUW EEN TEST ONDERGAAN 5 DAGEN NA HET RESULTAAT VAN DE EERSTE TEST.

reizigers die een test moeten laten afnemen voor vertrek kunnen hiervoor een afspraak maken in het CMA, Frankrijklei 67-69, 2000 Antwerpen: 03/231.36.89 of het ITG, U kan een afspraak maken voor een COVID-19-test door een mail te sturen naar medsec@itg.be of door te telefoneren naar 03 247 66 66. De afspraak heeft plaats tussen 9 en 16 uur.

Dr. Tine Palet, Sint Rochusstraat 42, 2100 Deurne